Zdalny Pomiar Emisji Spalin w Warszawie Metodą Remote Sensing

Dnia  24.09.2020 firma Turbospec rozpoczęła w Warszwie  zdalne pomiary emisji spalin metodą Remote Sensing.  Pomiary wykonywane będą przez 14 kolejnych dni do osiągnięcia 180 000 pomiarów.  Pomiary będą wykonywane za pomocą 2 niezależnych urządzeń w 2 różnych punktach pomiarowych.  W ciągu pierwszych dni pomiarowych zarówno na ulicy Puławskiej jak też Prymasa osiągnięto w szczycie około 1500 pomiarów na godzinę przez każde z urządzeń co zaowocowało około 26000 pomiarami w ciągu jednej doby. 

Wykonywane nowoczesną metodą teledetekcji (ang. Remote Sensing ) pomiary w Warszawie są trzecimi  tego typu pomiarami przeprowadzonymi w Polsce. 

Pomiary Emisji Spalin Warszawa - Remote Sensing Warsaw

Pomiary pozwolą określić  skalę problemu emisji substancji szkodliwych z pojazdów poruszających się po mieście Warszawa co w przyszłości pozwoli zaplanować miejskie strefy czystego transportu. W trakcie pomiarów rejestrowane są  stężenia substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory, cząsteczki stałe PM.

Wykonane pomiary emitowanych stężeń substancji toksycznych zostaną porównane z normami emisji które dany pojazd powinien spełniać. Parametry techniczne zmierzonych pojazdów pozyskane zostaną z bazy CEPIK po czym zestawione zostaną one z wykonanymi pomiarami rzeczywistymi w celu określenia grup pojazdów z największą emisją substancji toksycznych do atmosfery. Badania tego typu pozwalają wskazać pojazdy niesprawne lub z wyciętym DPF,  wyciętym katalizatorem, zaślepionym zaworem EGR.

W przyszłości tego typu rozwiązania stosowane będą przez organy kontrolujące stacje kontroli pojazdów w celu określenia skali nadużyć przez  nieuczciwych diagnostów zwanych w środowisku jako „pocztowcy”  (diagności wykonujący badanie techniczne bez weryfikacji parametrów technicznych pojazdów). Najwyższa Izba Kontroli wykonała obecnie raport pokazujący m.in. skalę tego problemu i niebawem powinien on trafić do wiadomości publicznej. 

Firma Turbospec zaprasza  miasta i organizacje ekologiczne do przeprowadzenia podobnych analiz w ich lokalnych środowiskach.