Nieustannie obserwujemy problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza zwłaszcza na terenach dużych miast. Zanieczyszczenia spowodowane są w głównej mierze przez wysoką emisję z sektorów komunalno-bytowego, przemysłu oraz transportu. Nasza firma jako jedna z pierwszych w Polsce wychodzi naprzeciw temu problemowi oferując nowatorskie rozwiązania umożliwiające zdalny pomiar emisji zanieczyszczeń do atmosfery z wykorzystaniem technologii LIDAR owych. Pomiary tego typu umożliwiają rejestrowanie emisji z domostw opalanych paliwami stałymi oraz z kominów dużych przedsiębiorstw przemysłowych. 

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do organizacji ekologicznych, jednostek samorządowych oraz instytucji rządowych szukających skutecznych rozwiązań pozwalających kontrolować poziom emisji cząsteczek stałych PM2.5 oraz PM10.

Pomiar zdalny wykonywany jest z wykorzystaniem bezpiecznych technologii laserowych.  System z głowicą skanującą 3D umożliwia  pomiary i rejestrację pyłów PM  zawieszonych w przestrzeni na odległości dochodzące do kilku kilometrów. Istnieją wersje stacjonarne oraz mobilne (zabudowane na pojeździe terenowym). System może być obsługiwany zdalnie z wykorzystaniem połączenia internetowego.

Zastosowania:

 • identyfikacja zanieczyszczeń oraz ich źródła
 • szybkie systemy ostrzegania o zbliżających się zanieczyszczeniach 
 • śledzenie emisji pyłów z lokalnych awarii (np. wybuch w kopalni, pożarów wysypisk śmieci)
 • śledzenie przemieszczania pyłów nad miastami, które zdecydowały się na zakaz używania paliw stałych do celów grzewczych. W przypadku tego typu miast źródłem emisji mogą być zanieczyszczenia pochodzące z innych sąsiednich miast
 • weryfikacja stosowania się do przepisu zakazu używania paliw stałych do ogrzewania
 • rejestracja źródeł pochodzenia pyłów, skali/rozmiarów emisji pyłów, przemieszczania pyłów do dalszych celów dowodowych (np. określenia skali skażenia środowiska w celu podjęcia działań prawnych  w oparciu Kodeks Karny )
 •  

Zapraszamy do  kontaktu  telefonicznego lub e-mail. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i doradzą najlepsze rozwiązanie.

Osoba do kontaktu:

Michał Poterek

e-mail:  michal.poterek@turbospec.pl  tel:  +48 660 412 959

#turbospec pomiary kominów

 

Wszystkie zainteresowane osoby:

 • zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail
 • zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na Facebook

Gwarantujemy:

 • najwyższą jakość, pełen profesjonalizm, rzetelność
 • indywidualne podejście począwszy od etapu diagnostyki po regenerację
 • gwarancję na wykonane usługi
 • ogromny zasób wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej wypracowanej przez lata