Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje na temat praw związanych z przetwarzanymi przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nakłada na firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest TurboSpec Sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 439, NIP 8151794580, Regon 180757309.

2. Rodzaj danych

Dane, które przetwarzamy to:

 • Imię, nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres siedziby
 • adres korespondencyjny
 • pozostałe adresy (np. oddziałów) jeżeli występują
 • NIP
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • dane dot. aktywności użytkowników na naszych serwisach internetowych

3. Pochodzenie danych

Państwa dane zostały nam przekazane dobrowolnie podczas wcześniejszych kontaktów z TurboSpec Sp. z o.o.:

 • osobistych (podczas targów, szkoleń, spotkań handlowych)
 • telefonicznych
 • drogą elektroniczną poprzez e-mail, formularze kontaktowe itp.

Dane uzyskiwane automatycznie podczas Państwa wizyt na naszych serwisach internetowych odczytywane są za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

4. Zakres i cel przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • kontynuacji współpracy z  TurboSpec Sp. z o.o.
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego
 • odpowiedzi na pytania
 • obsługi procesu reklamacji
 • w zakresie niezbędnym do realizacji umów, zamówień i zobowiązań
 • dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji
 • podatkowych i rachunkowych wymaganych przez przepisy prawa
 • analiz statystycznych
 • windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych
 • monitorowania aktywności klientów w celu rozwijania i ulepszania produktów i usług oraz dostosowywania prezentowanej oferty do wykazanych zainteresowań
 • tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych
 • kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych
 • zapisywania danych w formie plików cookies w celach statystycznych oraz zapewnienia części funkcjonalności naszych serwisów internetowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy/działania w w/w zakresach.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

5. Udostępnianie danych osobowych

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:

 • naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
 • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (płatności on-line) do celów realizacji płatności i ewentualnych zwrotów
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną
 • poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do stron trzecich niebędących naszymi partnerami, podwykonawcami, których udziału wymaga realizacja danego zamówienia.

6. Prawa użytkownika

Każdy, kto korzysta z usług naszej firmy posiada prawo wynikające z Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez TurboSpec Sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych

W przypadku chęci zmiany zakresu przetwarzanych przez nas danych, wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia swojej zgody, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail:  regeneracja@turbospec.pl

7. Pliki cookies

Pliki cookies (popularnie nazywane „ciasteczkami”) to dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywane na dysku/innym nośniku po stronie urządzenia użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Plików cookies używamy w celu:

 • dopasowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika
 • prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin serwisu
 • optymalizacji serwisu do przeglądarki internetowej, w której jest uruchamiany po stronie użytkownika

Rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – to rodzaj cookies tymczasowych, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika aż do momentu zamknięcia sesji lub wyłączenia przeglądarki
 • stałe – to pliki cookies, które są przechowywane po stronie użytkownika aż do czasu ich wygaśnięcia, który może być różny dla różnych cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich z urządzenia przez użytkownika

Pliki cookies z reguły są zapisywane w miejscu wskazanym przez przeglądarkę internetową. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w sposób zgodny z własnymi preferencjami odnośnie plików cookies. Może je zablokować lub permanentnie usunąć. Sposób zarządzania plikami cookies i metody ich usuwania są zależne od producenta przeglądarki internetowej.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności naszego serwisu.