Zdalny Pomiar Emisji Spalin w Rzeszowie

Firma Turbospec wykonała dla miasta Rzeszów pilotażowe  zdalne pomiary emisji spalin. Transport jest drugim po sektorze komunalno-bytowym źródłem zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych PM2.5 oraz PM10.  Czyste powietrze jest kluczowe dla zdrowia mieszkańców stolicy innowacji i z tego powodu coraz więcej studentów którzy wyjechali w inne regiony  polski  powraca do Rzeszowa po zakończonej nauce.  Wykonywane nowoczesną metodą teledetekcji (ang. Remote Sensing ) pomiary były drugimi tego typu pomiarami przeprowadzonymi w Polsce.  Projekt zbierania danych odbywał się  od 2 do 4 lipca 2019 (sumarycznie 3 dni robocze)  w 2 lokalizacjach na terenie Rzeszowa.

W trakcie 3 dniowego okresu  wykonano  10000 ważnych pomiarów z przejeżdżających pojazdów. Jest to imponująca ilość nie spotykana do tej pory przy wykorzystaniu innych metod. Dla przykładu 2 osobowy patrol policji wyposażony w dymomierz wykonuje średnio kontrolę około 150 pojazdów.

Tego rodzaju badania stosowane są od kilku lat za granicą, m.in. w Zurychu, Londynie, Madrycie i Sofii. Ich celem jest dostarczenie kompleksowego obrazu dotyczącego emisji spalin pojazdów poruszających się na co dzień po ulicach miasta. Miasto Rzeszów pozna skalę problemu emisji substancji szkodliwych z pojazdów co w przyszłości pozwoli zaplanować miejskie strefy czystego transportu.

W trakcie pomiarów w Rzeszowie rejestrowano stężenia substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory, cząsteczki stałe PM.

Wykonane pomiary emitowanych stężeń substancji toksycznych zostaną porównane z normami emisji które dany pojazd powinien spełniać. Parametry techniczne zmierzonych pojazdów pozyskane zostaną z bazy CEPIK po czym zestawione zostaną one z wykonanymi pomiarami rzeczywistymi w celu określenia grup pojazdów z największą emisją substancji toksycznych do atmosfery. Badania tego typu pozwalają wskazać pojazdy niesprawne lub z wyciętym DPF,  wyciętym katalizatorem, zaślepionym zaworem EGR.

Firma Turbospec zaprasza inne miasta i organizacje ekologiczne do przeprowadzenia podobnych analiz w ich lokalnych środowiskach.