Zdalny pomiar emisji spalin pojazdów we Wrocławiu

W dniach od 30.05.2022 do 14.06.2022 firma Turbospec  prowadziła we Wrocławiu zdalne pomiary emisji spalin wykorzystując technologię  firmy OPUS RSE,   będącej światowym liderem pod kątem badań pojazdów, w tym badań z wykorzystaniem zdalnych pomiarów emisji spalin „remote sensing”. Pomiary we Wrocławiu są piątymi tego typu pomiarami prowadzonymi przez firmę Turbospec. W odróżnieniu od systemów wykorzystywanych przez Policję system ten pozwala wykonywać pomiary pojazdów w ruchu bez konieczności ich zatrzymywania co pozwala w zależności od natężenia i płynności ruchu do wykonania od kilku do kilkunastu tysięcy pomiarów w trakcie 1 dnia pomiarowego. 

Dzięki mobilności urządzeń pomiarowych i braku konieczności przygotowań infrastruktury pomiary mogły odbyć się w kilku kluczowych dla miasta lokalizacjach  w trakcie normalnego natężenia ruchu pojazdów na drodze. Lokalizacje w których prowadzono we Wrocławiu badania emisji spalin z pojazdów to:

  • ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • ul. Krakowska
  • ul. Popowicka
  • ul. Zielińskiego
  • ul. Kurkowa
  • ul. Grabiszyńska
  • ul. Strzegomska
  • ul. Marii Curie-Skłodowskiej
  • ul. Romana Dmowskiego

W trakcie kampanii pomiarowej zarejestrowano ponad 30 tysięcy ważnych pomiarów na podstawie których wykonany zostanie raport przedstawiający strukturę pojazdów  poruszających się po ulicach Wrocławia oraz informację, które grupy pojazdów zanieczyszczają powietrze w największym stopniu. Informacje pozyskane z raportu pozwolą na odpowiedzialne i dopasowane do realiów miasta Wrocławia kształtowanie prawa wjazdu do planowanej strefy czystego transportu. Więcej  na temat planów wprowadzenia SCT (strefy czystego transportu) we Wrocławiu można znaleźć  w tak zwanym Masterplanie dla przestrzeni w centrum Wrocławia

Warto podkreślić, iż Wrocław podąża śladem miasta Krakowa, które strefę czystego transportu wprowadza jako pierwsze. Kraków pod tym względem podchodzi do tematu bardzo odpowiedzialnie, a pomiar emisji spalin z pojazdów odbył się tam już dwukrotnie aby mieć obraz tego jak w czasie zmienia się struktura pojazdów, które emitują do powietrza najwięcej zanieczyszczeń.