Wtryskiwacze dostarczone do warsztatu są starannie wypakowywane i sprawdzane pod względem fizycznych uszkodzeń i brakujących części. Na tym etapie następuje także sporządzenie dokumentacji fotograficznej dostarczonych części oraz wprowadzenie numerów seryjnych do systemu. Wtryskiwacze nie posiadające fabrycznych numerów seryjnych są znakowane. Niepowtarzalny numer ułatwia przeprowadzenie procesu naprawy, a przetwarzane dane umożliwiają prowadzenie statystyk, pozwalających ocenić skuteczność naprawy w czasie.

Zanim przejdziemy do naprawy wtryskiwaczy, oznaczone elementy oczyszczamy z zewnętrznych zanieczyszczeń. W tym celu wykorzystywany jest pistolet do oczyszczania mikrokulkami. Zastosowana metoda pozwala na usunięcie zanieczyszczeń bez uszkodzenia powierzchni wtryskiwaczy. Czyszczenie pomaga w dokładnej ocenie fizycznych uszkodzeń powierzchni wtryskiwacza, a także pozwala na utrzymanie płynu czyszczącego w wannie ultradźwiękowej bez zanieczyszczeń. Wtryskiwacze posiadające plastikowe korpusy są czyszczone w podgrzewanych wannach ultradźwiękowych dużej mocy (2x 2000W) z przemiataniem częstotliwości. Pozwala to na dokładne oczyszczenie powierzchni zewnętrznych wtryskiwacza.

Kolejnym krokiem jest usunięcie filtrów z każdego wtryskiwacze i ocena wlotu wtryskiwacza pod kątem korozji i zabrudzeń.

Po etapie czyszczenia demontowane są zewnętrzne elementy wtryskiwacza (o-ringi, podkładki, rozpylacze). Po tym etapie wtryskiwacze są gotowe do serwisowania.

Pierwszym testem jest sprawdzenie rezystancji oraz induktancji każdego wtryskiwacza. Wtryskiwacz jest sprawdzany pod kątem przepalenia bądź zwarcia cewki. Odczyty są zapisywane w bazie danych. Kolejnym test polega na pomiarze induktancji pod obciążeniem. Cewki wtryskiwacza są testowane przy zasilaniu analogicznym jak podczas pracy na samochodzie. Wtryskiwacze są porównywane, a różnice zapisywane w bazie. Posiadamy nowoczesne oprzyrządowanie do testowania wtryskiwaczy. Współpraca producenta sprzętu serwisowego z producentami wtryskiwaczy, zaowocowała bogatą bazą danych technicznych i obsługiwanych wtryskiwaczy. Wtryskiwacze zamontowane na urządzeniu testującym i w zależności od typu są sterowane przebiegiem elektrycznym zalecanym odpowiednim do danego typu wtryskiwacza przez producenta. Test wydajności przeprowadzany jest z uwzględnieniem temperatury płynu testującego oraz ciśnienia zasilającego wtryskiwacz. Wszelkie nieszczelności wykryte podczas testu są notowane i weryfikowane ponownie po procesie naprawy. Kolejnym testem jest weryfikacja parametrów rozpylania pod zadanym ciśnieniem. Wtryskiwacze których rozpylana struga nie spełnia parametrów określonych w specyfikacji są notowane w bazie i następnie weryfikowane po naprawie. Na tym etapie wykonywanych jest kilka testów na wydatek wtryskiwacza, symulującym różne obciążenia silnika. Oprócz testów dynamicznych symulujących różne obciążenia silnika, przeprowadzany jest także test statyczny. Wyniki są zapisywane w bazie danych i porównywane po procesie czyszczenia. Uszkodzone wtryskiwacze mogą posiadać różne wydajności, wtryskiwacze różniące się wydajnością nadają się do naprawy lub wymiany. Niektóre typy wtryskiwaczy posiadają możliwość tzw. kalibracji i jest ona wykonywana w oparciu o testy opisane powyżej. Silnik posiadający wtryskiwacze o różnej wydajności jak na załączonym zdjęciu, charakteryzował się będzie zwiększonym zużyciem paliwa, nierówną pracą, spadkiem mocy, awariami katalizatora, awariami cewek wysokiego napięcia, awariami sondy labda, usterką głowicy (wypalenie gniazd zaworów), szybszym zużyciem układu wydechowego. Proces spalania w silniku spalinowym to najważniejszy element, mający niebagatelny wpływ na jego pracę i trwałość jednostki. Proces ten jest ściśle kontrolowany za pomocą ilości dozowanego (w ciągu tysięcznych części sekundy) przez wtryskiwacze paliwa. Jakakolwiek niesprawność wtryskiwacza powoduje, iż proces spalania nie przebiega zgodnie z założeniami konstruktora silnika, co prowadzi w konsekwencji do jego szybszego zużycia i w konsekwencji zniszczenia. Kolejny test dynamiczny oraz statyczny jest przeprowadzany do osiągnięcia wydatku 100ml. Po raz kolejny można zweryfikować istniejące różnice pomiędzy wtryskiwaczami. Na podstawie odczytów w odniesieniu do 100ml kalkulowane są różnice pomiędzy wtryskiwaczami. Wszystkie wyniki są zapisywane do bazy danych. W procesie testów wykorzystywany jest certyfikowany płyn, przeznaczony specjalnie do testów wtryskiwaczy. Parametry robocze płynu są sprawdzane przed każdym pomiarem nowych wtryskiwaczy. Przetestowane wtryskiwacze są zainstalowane w wannie ultradźwiękowej zawierającej płyn przeznaczony do czyszczenia wtryskiwaczy elektromagnetycznych. Proces przebiega w ściśle określonych warunkach i trwa około 30 minut. W procesie kontrolowane są warunki takie jak: temperatura płynu, częstotliwość ultradźwięków, moc ultradźwięków, sterowanie wtryskiwacza.

Po zakończonym procesie czyszczenia usuwany jest płyn czyszczący z wtryskiwaczy wraz z zanieczyszczeniami. Po procesie czyszczenia dokonuje się pomiaru wydajności wtryskiwaczy i w zależności od typu w razie konieczności dokonuje się ewentualnej kalibracji wtryskiwaczy. Prawidłowo naprawione wtryskiwacze posiadają jednakowy wydatek jak na zdjęciu obok. Wyniki pomiarów zapisywane są do bazy. Oprócz pomiaru wydatku dokonywana jest inspekcja kształtu stożka i porównywana z danymi producenta. Wtryskiwacze muszą się charakteryzować rygorystyczną tolerancją określaną dla każdego typu wtryskiwacza przez producenta.

Wynikiem są zregenerowane wtryskiwacze gotowe do ponownego złożenia. Zużyte elementy są wymieniane na nowe. Złożone wtryskiwacze poddawane są rygorystycznym testom na wydatek oraz kształt rozpylanego stożka. Po wykonanym teście wtryskiwacze wewnętrzne elementy wtryskiwacza są zabezpieczane specjalnym preparatem zapobiegającym korozji.

Ostateczny proces polega na zapakowaniu każdego wtryskiwacza indywidualnie oraz zaadresowaniu paczki do klienta. W zależności od typu wtryskiwacza udzielana jest stosowna gwarancja.