Przygotowanie turbosprężarki przed regeneracją

Na tym etapie wymagane jest rozebranie turbosprężarki na części pierwsze. Regeneracja turbiny to skomplikowany proces. Bardzo ważne jest na tym etapie użycie właściwych narzędzi i uchwytów pozwalających na bezproblemową rozbiórkę wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne komponentów. Użycie niewłaściwych narzędzi może skutkować uszkodzeniem kosztownych elementów turbosprężarki, takich jak koło kompresji bądź turbina, co całkowicie uniemożliwia ich ponowne użycie w turbosprężarce. Zdemontowane elementy mocowane są do odpowiednich uchwytów w koszu myjki ultradźwiękowej, po czym podlegają czyszczeniu. Bardzo istotne jest, aby myjka ultradźwiękowa posiadała funkcję przemiatania częstotliwości oraz cyfrową regulację ekstremalną zapewniającą stałe warunki mocy ultradźwięków niezależne od poziomu kąpieli, temperatury oraz ilości mytych detali. Pozwala to na równomierny rozkład ultradźwięków w wannie i co bardzo ważne zmniejsza korozję kawitacyjną. Jednak sam sprzęt to nie wszystko, bardzo ważne jest, aby używać właściwych preparatów czyszczących, dobranych do czyszczonych detali turbosprężarki oraz przestrzegać terminów okresowych wymian tychże preparatów. W przypadku czyszczenia powierzchni metali mogących ulegać zjawisku korozji, stosuje się płyny zabezpieczające czasowo czyszczoną powierzchnię. Preparaty czyszczące muszą zachowywać stabilność parametrów w myjkach ultradźwiękowych. Poniżej można zobaczyć na filmie przykładowy proces czyszczenia turbosprężarki za pomocą ultradźwięków.

Oczyszczanie dyfuzora turbosprężarki

Po zakończonym procesie mycia ultradźwiękami można przystąpić do czyszczenia dyfuzora turbosprężarki (obudowy). Do prawidłowego przebiegu procesu niezbędne są dwie piaskarki z obiegiem zamkniętym oraz odpylaniem. Jedna z piaskarek winna być wyposażona w ścierniwo pozwalające na czyszczenie żeliwnego korpusu dyfuzora turbosprężarki, natomiast druga piaskarka powinna zawierać ścierniwo pozwalające na oczyszczenie aluminiowego korpusu dyfuzora. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie piaskarki z ścierniwem do korpusów żeliwnych do oczyszczania aluminiowego korpusu ze względu na duże chropowatości powierzchni powodowane przez ścierniwo w delikatnym korpusie aluminiowym. Oczyszczone części podlegają należy pozbawić resztek ścierniwa za pomocą odkurzacza przemysłowego z odpowiednimi końcówkami pozwalającymi penetrować trudno dostępne kanały. Po oczyszczeniu odkurzaczem przemysłowym, części należy poddać dokładnemu oczyszczaniu za pomocą dedykowanych do tego celu preparatom czyszcząco konserwującym. Proces ten odbywa się także w dwóch etapach i potrzebne są do tego celu dwa niezależne stoły do mycia podzespołów turbosprężarki. Etap ten odbywa się na dwóch stanowiskach celem uzyskania wysokiej czystości elementów nie zawierających cząsteczek ścierniwa. Proces ten jest niezwykle ważny, a pracownik go wykonujący musi być bardzo dokładny i musi dbać o należytą czystość stanowiska pracy. Jakakolwiek drobinka ścierniwa lub inna nieczystość może w późniejszej eksploatacji doprowadzić do uszkodzenia łożyskowania i doprowadzić do awarii turbosprężarki. Bardzo ważne jest, aby pomieszczenie z piaskarkami oraz pomieszczenie z stołami do mycia były hermetycznie zamykane i aby nie sąsiadowały ze sobą. To samo dotyczy pomieszczeń gdzie następuje wyważanie elementów turbosprężarki oraz skręcanie elementów turbiny w gotowy podzespół. Wymagane jest aby każdy z powyższych procesów przygotowania turbosprężarki był przeprowadzony w innym hermetycznym pomieszczeniu celem uzyskania wysokiej czystości i powtarzalności procesu. Jednakże same pomieszczenia to nie wszystko. Wysokiej klasy warsztaty turbo do każdej opisanej powyżej czynności posiadają odpowiednio wykwalifikowanego pracownika. Pomimo stosowania zamkniętych piaskarek i utrzymywaniu wysokiej czystości, pracownicy przemieszczający się pomiędzy pomieszczeniami mogą przenosić na ubraniu różnego rodzaju zanieczyszczenia, które mogą dostać się do oczyszczonych podzespołów turbosprężarki. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i skutkować będzie niskiej jakości usługą, a nawet uszkodzeniem turbosprężarki. Powyższe należy traktować jako zasadę. Nieprzestrzeganie elementarnych zasad skutkuje wydawaniem niepochlebnych opinii na temat usług regeneracji świadczących przez pseudo inżynierów.