Jakie są przyczyny awarii turbosprężarki?

Określenie przyczyny awarii turbosprężarki jest niezwykle ważnym elementem regeneracji. Chociażby z marketingowego punktu widzenia. Klient który zdecyduje się na zakup nowej turbosprężarki, a nie podejmie analizy usterki, będzie egzekwował zwrotu poniesionych nakładów od warsztatu naprawczego, który wymienił część, a nie zdiagnozował przyczyny. Gdyby podobna sytuacja wystąpiła z zregenerowaną turbosprężarką, Klient końcowy mógłby mieć wątpliwości odnośnie jakości wykonanej usługi regeneracji. Dlatego każdy poważny zakład zajmujący się regeneracją turbosprężarek nie może pominąć etapu ustalenia przyczyny uszkodzenia oddanej do regeneracji turbosprężarki. Poniżej opisujemy najczęściej występujące usterki turbosprężarki z opisem przyczyny ich powstania.

Uszkodzenia turbosprężarki spowodowane przez ciała obce

Uszkodzenie wirującego z dużymi prędkościami koła kompresji lub turbiny spowodowane na skutek dostania się do kolektora wydechowego lub części zasysającej turbiny ciał obcych takich jak: elementy układu dolotowego (śruby, podkładki, nakrętki itp. pozostawione podczas niestarannego montażu), piasek, sól, płaty rdzy odrywające się od kolektora wydechowego, uszkodzone pierścienie, uszkodzone elektrody świecy zapłonowej, uszkodzone dysze wtryskiwaczy, uszkodzone zawory silnika.

Awaria turbosprężarki wywołana przez niesprawny lub zanieczyszczony układ smarowania

Zanieczyszczenia w postaci zwęgleń lub innych zabrudzeń powodują uszkodzenia łożysk w turbosprężarce. Zanieczyszczenia mogą powstawać na skutek nieprzestrzegania okresów wymiany oleju, lub na skutek niewłaściwej eksploatacji pojazdu z turbosprężarką (natychmiastowe wyłączanie silnika po ekstremalnej jeździe). Uszkodzenia łożysk turbosprężarki mogą również wystąpić na skutek zanieczyszczeń metalicznych, występujących po remoncie generalnym silnika.

Brak smarowania a awaria turbosprężarki

Odbarwienie materiału z udziałem wysokiej temperatury wywołanej przez tarcie spowodowane brakiem smarowania. Usterki mogą być wywołane nieprawidłowym poziomem oleju w silniku, nieprawidłowym rozmieszczeniem uszczelek, zastosowanie niskiej jakości oleju, rozcieńczonym olejem napędowym w trakcie procesów wypalania filtra DPF. Awaria turbosprężarki może być także spowodowana niepoprawną instalacją tj. nieuzupełnieniem przewodów doprowadzających olej oraz brakiem przesmarowania instalowanej turbosprężarki, długi okres nie używania samochodu, utrata własności smarnych oleju na skutek przeterminowania.

Przekroczenie prędkości obrotowej oraz zbyt wysoka temperatura turbosprężarki

Szkody powodowane przez pracę turbosprężarki poza zaprojektowanym zakresem lub poza specyfikacją producenta pojazdu. Problemy tego rodzaju występują na skutek usterki silnika lub podczas tuningu. Praca poza zakresem użytecznym turbosprężarki powoduje zmęczenie materiału koła kompresji oraz koła turbiny.

Przy określaniu przyczyn awarii turbosprężarki warto zapoznać się także z opisem zaworu sterującego pracą tego elementu. Po ustaleniu przyczyn usterki turbiny przystępujemy do wymiany części i złożenia i wyważania turbosprężarki.