NIP: 8151794580
Regon: 180757309

Dane rejestracyjne:

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie
Nr KRS: 0000394366

Kapitał zakładowy: 44 000 zł
Kapitał wpłacony: 44 000zł