Koła kompresji odlewane vs CNC

Odlewane koła kompresji są tanie w produkcji lecz posiadają niejednorodną strukturę metalu przez co posiadają mniejszą wytrzymałość. Siła odśrodkowa rośnie z kwadratem prędkości obrotowej i jest tak duża, iż może prowadzić do rozerwania koła kompresji na kilka części.

Koło ze wykonane metodą frezowania za pomocą maszyn cnc tzw. billet compressor wheel. Koło takie wykonane jest z jednorodnego stopu aluminium dzięki czemu uzyskuje się większą wytrzymałość.

Odlewane koła ze względu na niejednorodność materiału przeważnie potrzebują większych korekt masy wyważenia w stosunku do kół wykonywanych metodą CNC ze stopów lotniczych aluminium.