Głośna praca zaworu ciśnienia doładowania

W przypadku skarg dotyczących turbosprężarek należy zawsze sprawdzać otoczenie. Opisywany problem dotyczy np. Opla Insignię z silnikiem 2.0 CDTI.

Rysunek obrazujący schemat połączeń pneumatycznych zaworu ciśnienia doładowania

Bezpośrednie monitorowanie EPW:

 • P0033 Zawór upustowy – awaria obwodu elektrycznego
 • P0034 Z. upustowy – zbyt niski sygnał
 • P0035 Z. upustowy – zbyt wysoki sygnał
 • P0234 Doładowanie silnika – przekroczona wartość graniczna
 • P0235 Doładowanie silnika – nie osiągnięto wartości granicznej
 • P0243 Z. upustowy A – usterka obwodu el.
 • P0244 Z. upustowy A – awaria funkcji/zakresu
 • P0245 Z. upustowy A – zbyt niski sygnał
 • P0246 Z. upustowy A – zbyt wysoki sygnał
 • P0247 Z. upustowy B – usterka obwodu el.
 • P0248 Z. upustowy B – awaria funkcji/zakresu
 • P0249 Z. upustowy B – zbyt niski sygnał
 • P0250 Z. upustowy B – zbyt wysoki sygnał

Pośrednie monitorowanie EPW poprzez kontrolę działania zaworu EGR:

 • P0400 Recyrkulacja spalin – usterka natężenia przepływu
 • P0401 Recyrkulacja spalin – stwierdzono niewystarczający przepływ
 • P0402 Recyrkulacja spalin – stwierdzono nadmierny przepływ
 • P0403 Recyrkulacja spalin – usterka obwodu elektrycznego
 • P0404 Recyrkulacja spalin – usterka funkcji/zakresu

Elektropneumatyczne przetworniki ciśnienia (EPW) są używane w dużych ilościach:

 • w układach recyrkulacji spalin (EGR)
 • w turbosprężarkach VTG (o zmiennej geometrii łopatek) Przetwornik z niskiego ciśnienia oraz ciśnienia atmosferycznego wytwraza ciśnienie mieszane (sterujące), które można dowolnie regulować poprzez siłownik pneumatyczny.

Klienci zgłaszają następujące problemy:

 • EPW wydaje głośny hałas
 • słabe osiągi turbosprężarki
 • brak recyrkulacji spalin, tzn. zwiększony poziom tlenku azotu w spalinach

Źródło problemu:

badania wykazały, że źródłem nieprawidłowego działania nie może być usterka EPW.Słup powietrza uwięziony w przewodach łączących siłownik i EPW może drgać, w szczególności w przypadku bardzo sztywnych przewodów oraz przewodówo niewielkim przekroju wewnętrznym. W niektórych przypadkach może wystąpić rezonans, który spowoduje nieprawidłowe działanie EPW.

Najczęściej można naprawić usterkę stosując zaledwie kilka środków:

 • korzystać z przewodów łączących o większej średnicy wewnętrznej
 • korzystać z mniej sztywnych przewodów
 • zamieniać połączenia przewodu: wyciągnąć kolanko z przyłącza wyjścia na EPW i zamienić je z łącznikiem na siłowniku pneumatycznym

Upewnić się, że nie występują załamania przewodów. Zapobiec stykaniu się przewodów z rozgrzanymi częściami silnika. W takich wypadkach występuje zagrożenie pożarem.

Informacje oraz zdjęcia zawarte w powyższym artykule pochodzą z firmy Pierburg

W przypadku awarii samej turbosprężarki zapraszamy do skorzystania z naszych usług regeneracji turbo. Obsługujemy wysyłkowo całą Polskę a siedziba naszej firmy znajduje się w Rakszawie (woj. podkarpackie 30km od Rzeszowa).